0 Items - 0,00 kr
0
  • No products in the cart.

Luffarslöjd

Tekniken användes redan under 1600-talet till att förstärka lerkrusen. Den kom så småningom att utvecklas till rent trådarbete och utfördes av kringvandrande luffare som betalningsmedel för mat och husrum. Vid 1900-talets början var produkterna populära och efterfrågades även i städerna. Verkstäder byggdes upp för att täcka efterfrågan. Industrialismen gjorde också att nya typer av hushållsredskap tillverkades, vispar, krokar, mattpiskare etc.

Källa:Luffarslöjd av Gert Ljungberg, Inger A:son Ljungberg och Petronella Ljungberg

Lämna ett svar

Enter your keyword